logo
Guangzhou Hongjiexin Automobile Technology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Các chỉ đạo bánh xe, sợi carbon, Doanh Số Bán Hàng của tự động truyền tải và của nó các bộ phận, khử trùng dịch vụ (trừ rửa xe), Giao Thông Vận Tải Thiết Bị Làm Sạch